kombud_trz_tlo_1920x1080_v2

Prowadzimy działalność w zakresie:

  • zbierania, odbioru oraz transportowania odpadów stałych i płynnych;
  • utrzymania letniego i zimowego ulic oraz chodników;
  • utrzymanie terenów zielonych,
  • administrowania cmentarzy
  • usług pogrzebowych.

Gospodarka odpadami
Zadaniem Spółki jest utrzymywanie porządku i czystości na terenie Gminy Trzcianka poprzez odbieranie odpadów stałych i płynnych zarówno od mieszkańców jak i firm.

PSZOK

Spółka prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, który mieści się przy ul. Wieleńskiej (teren byłego wysypiska) w Trzciance. Mieszkańcy gminy Trzcianka mogą bezpłatnie oddać dostarczone we własnym zakresie odpady przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 09:00 do 14:00.

Usługi Komunalne

Utrzymanie porządku i konserwacja Zieleni
Letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz chodników. W ramach umowy z Gminą Spółka zajmuje się administrowaniem cmentarzy w Trzciance, Białej oraz Stobnie.

Usługi pogrzebowe

Wiemy jak ważny jest spokój w tych trudnych chwilach, dlatego pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowych usług pogrzebowych i ekshumacyjnych.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa jak i telefonicznie. 

Poza godzinami urzędowania, również w porze nocnej prosimy kontaktować się na numer alarmowy 067 216 30 57 lub 533 327 015.