Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Spółka prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, który mieści się przy ul. Wieleńskiej (teren byłego wysypiska) w Trzciance.

Mieszkańcy gminy Trzcianka mogą bezpłatnie oddać dostarczone we własnym zakresie odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 09:00 do 14:00

PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO!

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom Gminy, limitowane odpady (gruz i opony) można przekazać na PSZOK wg. cennika (kliknij tutaj).

POZOSTAŁE ODPADY
Pozostałe niewymienione odpady będą wyceniane indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.