Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Sukcesywne dostawy wkładów do zniczy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów użytkowanych przez PUKiB KOMBUD Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na zakup worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych.
Spółka Kombud zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie i dostawę elementów ścieżki edukacyjnej na potrzeby przedsięwzięcia w ramach zadania pn.: "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA NA TERENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW W TRZCIANCE, PRZEDSTAWIENIE W SPOSÓB ZROZUMIAŁY DLA ODBIORCÓW POTRZEB I SENSU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW"