Spółka Kombud zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie i dostawę elementów ścieżki edukacyjnej na potrzeby przedsięwzięcia w ramach zadania pn.: "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA NA TERENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW W TRZCIANCE, PRZEDSTAWIENIE W SPOSÓB ZROZUMIAŁY DLA ODBIORCÓW POTRZEB I SENSU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW"