Kombud od 1991 roku zajmuje się utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy Trzcianka, między innymi poprzez odbieranie odpadów stałych i płynnych zarówno od mieszkańców, jak i firm.
Zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku, od 1.01.2020 r. na terenie naszej gminy obowiązuje zbiórka odpadów z podziałem na 5 frakcji:

Zgodnie z obowiązującą uchwałą, każdy mieszkaniec gminy we własnym zakresie musi wyposażyć posesję w pojemnik na odpady niesegregowane i biodegradowalne. Do zbierania pozostałych odpadów można używać worków, które dostarczane są przez Kombud.
W zabudowie wielorodzinnej za wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów w stosowne pojemniki odpowiada zarządca nieruchomości.