Zadaniem Spółki jest utrzymywanie porządku i czystości na terenie Gminy Trzcianka poprzez odbieranie odpadów stałych i płynnych zarówno od mieszkańców jak i firm.

Zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku, od 01.01.2020 r. na terenie gminy Trzcianka obowiązuje zbiórka odpadów              z podziałem na 5 frakcji:

Papier

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Bio

Niesegregowane

Każdy mieszkaniec gminy we własnym zakresie musi wyposażyć posesję w kosz na odpady niesegregowane i biodegradowalne.

Na pozostałe odpady można używać worków.