Ekopiątek

TRZCIANKA ODZYSKUJE!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych „Kombud” sp. z o.o. planuje realizację projektu modernizacji i unowocześnienia gminnego systemu gospodarki odpadami, aby stał się bardziej ekologiczny i ekonomiczny. Planowane działania obejmują: modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); budowę punktu przeładunku odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki; powstanie nowoczesnego, w pełni hermetycznego Zakładu Produkcji Kompostu (ZPK); utworzenie ścieżki i infrastruktury edukacyjnej dla mieszkańców oraz przeniesienie siedziby spółki KOMBUD i zwolnienie atrakcyjnego terenu pod inwestycje gminne.

Projektowi towarzyszyć będą działania informacyjno-konsultacyjne adresowane do mieszkańców gminy Trzcianka. Chcąc przybliżyć założenia planowanych inwestycji, spółka KOMBUD zaplanowała uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego, który będzie działał w ramach wydarzenia „WAKACYJNY EKO PIĄTEK”. W punkcie dyżurować będą konsultanci KOMBUD oraz ekspert ds. gospodarki odpadami. Wszyscy zainteresowani projektem będą mieli okazję do zadania pytań i otrzymania materiałów informacyjnych na temat planowanych inwestycji. 

Wydarzenie odbędzie się 20 sierpnia 2021 roku, na Placu Pocztowym w Trzciance – w godzinach od 16.00 do 19.00.  Serdecznie zapraszamy!