Zrealizowaliśmy przedsięwzięcie pn.: „Ścieżka edukacyjna

na terenie PSZOK w Trzciance, przedstawienie w sposób zrozumiały dla odbiorców potrzeb i sensu prawidłowej segregacji odpadów”

Ścieżka posłuży w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci

i młodzieży, oraz dla mieszkańców naszej gminy, którzy aktywnie odwiedzają PSZOK.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl