Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe i niebezpieczne. Odpady takie należy uprzednio posegregować na poszczególne grupy i dostarczyć do PSZOK-u we własnym zakresie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe i niebezpieczne. Odpady takie należy uprzednio posegregować na poszczególne grupy i dostarczyć do PSZOK-u we własnym zakresie.